Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sustenabilitate

​​​​​​​​​​​​

Ca parte a angajamentului nostru de a crea valori reale într-o lume în permanentă schimbare, suntem hotărâţi să fim buni angajati corporatişti în fiecare colţ al comunităţii noastre mondiale. Ne asumăm responsabilitatea în ceea ce priveşte impactul operaţiunilor noastre asupra societăţii, mediului şi economiei. Ne proiectăm politicile şi practicile de activitate în aşa fel încât să reflecte cele mai înalte standarde ale guvernanţei corporatiste, ale transparenţei şi ale eticii. Susţinem toate punctele înscrise în agenda responsabilităţii sociale coporatiste, însă există un domeniu cu o relevanţă deosebită pentru noi. Deţinem aptitudinile şi avem ocazia să contribuim la reducerea la minimum a impactelor majore ale proiectelor/dezvoltarilor imobiliare asupra mediului. Scopul nostru este să devenim liderul incontestabil din industria afacerilor imobiliare în ceea ce priveşte durabilitatea mediului şi gestionarea energiei.

Vizitaţi http://www.jll.com/about/sustainability​​ pentru a afla mai multe despre activităţile noastre de responsabilitate socială.

Mediu

Ne-am concentrat eforturile pentru a deveni liderul din industria afacerilor imobiliare în ceea ce priveşte durabilitatea mediului şi gestionarea energiei, atât pentru clienţii noştri, cât şi pentru noi înşine. Calitatile profesionale pe care le deţinem ne oferă şansa de a induce schimbări care reduc la minimum impactul proprietăţilor imobiliare comerciale asupra mediului.

Locul de muncă

Ne concentrăm pe crearea şi menţinerea unui loc de muncă primitor, care să aducă satisfacţii angajaţilor noştri din întreaga lume. Facem tot ce ne stă în putere pentru a atrage şi reţine cele mai talentate persoane, încurajându-le şi dându-le posibilitatea să se bucure de succes.

Diversitate

Cultivăm un mediu cuprinzător, care să evidenţieze multitudinea diferenţelor noastre şi care să reflecte diversitatea lumii în care lucrăm. Prin stimularea unui mediu dinamic de oameni şi idei, ne îmbogăţim capacităţile de oferire a serviciilor şi extindem comunităţile în care operăm.

Comunitate şi societate

Ne străduim să fim buni cetăţeni oriunde locuim şi muncim.

Etică şi guvernanţă corporatistă

La nivel mondial, suntem mândri de reputaţia noastră pentru integritatea, conduita etică şi guvernanţa corporatistă necompromiţătoare. Codul nostru de etică în afaceri şi Codul de conduită al operatorilor sunt respectate de angajaţii noştri şi de oricine încheie afaceri în numele companiei noastre.   Suntem la fel de mândri de rigoarea şi de calitatea guvernanţei corporatiste a firmei noastre, precum şi de beneficiile pe care le aduc aceste politici acţionarilor noştri.  

  • Codul de etică în afaceri:

Codul nostru de etică în afaceri îi ajută pe angajaţi să înţeleagă mai bine sarcinile şi responsabilităţile asociate desfăşurării de afaceri în numele companiei Jones Lang LaSalle. Codul conţine secţiuni care fac referire la responsabilităţile noastre faţă de clienţi, parteneri de afaceri, acţionari şi comunităţile şi guvernele ţărilor în care lucrăm.  Membrii Consiliului de administraţie susţin pe deplin şi sunt împuterniciţi să asigure respectarea codului.Eventualele încălcări pot fi raportate la linia noastră telefonică generală, Ethics Hotline, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână.

  • Codul de conduită al operatorilor:

Suntem convinşi că operatorii noştri, inclusiv firmele şi persoanele care oferă servicii directe firmei Jones Lang LaSalle sau direct clienţilor noştri, vor respecta angajamentul nostru de a acţiona cu integritate. Având în vedere că furnizorii sunt consideraţi entităţi independente, practicile lor comerciale pot avea o influenţă asupra numelui şi reputaţiei noastre. Dorim ca toţi furnizorii să adopte şi să adere la Codul nostru de conduită al operatorilor.